โครงการไอฟีล บางนา
โครงการไอฟีล บางนา ตั้งอยู่ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
02-136-2828
info@ifield.numberone.com

เลขที่ 231,233,235,237,239,241,243

ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

02-740-9500
02-728-4933